Thursday, December 27, 2012

:')

 kau begitu sabar sayang :')
 aku maki hamun pom ko masih sabar :/
 kau sanggup datang dari jaoh semate2 na jumpa aku --'
 em .
 risiko sayang :(
 -------------
 blank otak aku na taip da-..-

No comments: